Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej- link

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a w przypadku śmierci pacjenta- osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (zgodnie z zapisem w historii choroby).

Wniosek można złożyć osobiście w archiwum, do Sekcji Dokumentacji i Rejestracji Chorych, w rejestracji poradni specjalistycznych, w kancelarii/ sekretariacie szpitala, można także wysłać za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej w archiwum szpitala.

Archiwum Medyczne jest dostępne dla pacjentów oraz innych osób ubiegających się o archiwalną dokumentację medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-10.00 oraz 12.30-14.00.

Kontakt telefoniczny do archiwum: 89 538 62 12.

Adres e-mail: archiwum@wss.olsztyn.pl

Na wniosek pacjenta, dokumentacja medyczna może zostać mu przesłana na wskazany adres, za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

8,44 zł – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,84 zł – za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

1,69 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r. Opłaty obowiązują od dnia 01.03.2017 r. 

- płatne w miejscu odbioru- archiwum,

- w przypadku dokumentacji wysyłanej za pośrednictwem poczty, odbiór „za pobraniem”.

 

 

Top